Μπορώ να παρατείνω την κράτησή μου μόλις παραλάβω το αυτοκίνητο;