Χρειάζονται οι κάτοχοι άδειας του Ηνωμένου Βασιλείου κωδικό από το DVLA;