Θα πρέπει να πληρώσω για τίποτα όταν παραλάβω το αυτοκίνητο;